سامانه رجیستری بیماران مزمن کلیوی (CKD) :

سامانه نظام ثبت نارسایی مزمن کلیه (CKD) از سال 1397 با حمایت های مالی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ایجاد شد. این سامانه یک پایگاه داده بالینی است که کار جمع آوری و آنالیز اطلاعات درباره بیماران مزمن کلیوی در تمامی مراحل 1 تا 5 را انجام می دهد. مهم ترین اهداف این سامانه شامل جمع آوری اطلاعات دقیق از بیماران مبتلا به CKD، بویژه بیمارانی که هنوز به مرحله نهایی بیماری کلیوی (ESRD) نرسیده اند می باشد.

در حقیقت هدف این سامانه، فراهم کردن زمینه ای برای کنترل سرعت پیشروی این بیماری در مراحل اولیه و به تاخیر انداختن پیشروی بیماری به مراحل نهایی ESRD است. کمک به برنامه ریزی برای بهتر شدن مدیریت مراقبت های ارائه شده به این بیماران در تمامی مراحل بیماری از طریق ارسال گزارشات منظم به ذینفعان، شناسایی علل زمینه ساز و اثر گذار بر پیشرفت بیماری و انجام تحقیقات اپیدمیولوژیکی و بالینی در زمینه CKD از دیگر اهداف مورد نظر در این سامانه است.


امیدواریم که پیاده سازی این سامانه در استان آذربایجانغربی و نشر تجربیات بدست آمده در این زمینه، راه را برای پیاده سازی آن در دیگر مراکز نفرولوژی، دانشگاهها و استان ها هموار نماید. از نفرولوژیست ها و محققان علاقمند در تمامی مراکز ارائه دهنده مراقبت های CKD و دانشگاه های کشور دعوت می نماییم برای نیل به هدف بهبود مراقبت های ارائه شده به بیماران مزمن کلیوی و پیشگیری از پیشروی سریع این بیماری به مراحل نهایی آن و کاهش عوارض این بیماری به ما بپیوندند. امید است که در آینده نه چندان دور شاهد پیاده سازی آن در سطوح منطقه ای و ملی باشیم.

این سامانه با سفارش و همکاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و با همکاری مرکز نفرولوژی دانشگاه به مرحله عملیاتی سازی رسیده است.

آدرس دسترسی